Menu

پروژه ها

این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1387 قراردادی بمنظور تولید حمل، لوله گذاری و آب بندی لوله های 2400-1/5 متری با پلیت فلزی خط انتقال کابل فشار قوی مربوط به شرکت برق منطقه ای اصفهان قطعه A و قطعه B واقع در دانشگاه اصفهان بمقدار3600 متر منعقد نموده است. همچنین قرارداد تأمین و واگذاری 70400 متر مربع ورق پلی اتیلن وی گریپ خارجی را جهت پوشش داخلی لوله های بتنی با شرکت کارخانجات لوله سازی تهران و ورقهای صاف را جهت پوشش استخرهای جهاد کشاورزی قم با شرکت عمران آبیاردشت در تیر ماه 1389 منعقد و ورقهای مذکوراز کمپانی اطریشی Agru که تولید کننده ورقهای گیره دار، صاف و لوله و اتصالات میباشد وارد وتحویل گردیده است. و نیز این شرکت تاکنون قراردادهای بسیاری با شرکت های آب و فاضلاب استان های تهران، البرز، اصفهان و مشهد و نیز شهرداری های کرج، لرستان و سایر شرکت های خصوصی جهت خرید و تهیه لوله های بتنی و قطعات بتنی داشته است.